top of page
Groenten om te roosteren

- PRIVACY -

tafelkleed

Ik ben Ria Marteijn. Ik heb een eenmanszaak, Catering de Korenbloem, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 08205280. Je kunt me bereiken via info@cateringdekorenbloem.nl | 06 42 65 84 00. Ik ben gevestigd in Zwolle.


Welke gegevens bewaar ik en waarom?
Van mijn klanten / opdrachtgevers verwerk ik NAW-gegevens, telefoonnummers, mailadressen, soms betaalgegevens, of andere persoonsgegevens die je mij toevertrouwt. Dat doe ik omdat het nodig is mijn werk voor jou goed te kunnen doen. Van potentiële klanten bewaar ik ook gegevens (NAW, telefoonnummers en mailadres), maar alleen voor zover dat nodig is om jou te kunnen helpen en informeren.
 

Waar en hoe bewaar ik jouw gegevens?
Ik gebruik en bewaar jouw gegevens vooral digitaal. Mijn e-mail verstuur ik via een internetprovider, 2com2. Als jij mij mailt, dan slaat 2com2 die berichten op, op hun server. Die server staat in Nederland. Ik heb met 2com2 een verwerkingsovereenkomst gesloten. Gegevens en documenten die ik nodig heb of gebruik om mijn werk voor jou te doen, bewaar ik op de harde schijf van mijn laptop. Ik bewaar niets in de cloud. 


Hoe lang bewaar ik jouw gegevens?
Als je mij mailt, dan worden de gegevens die jij stuurt, bijvoorbeeld je naam en e-mailadres, opgeslagen op de mailserver van 2com2. Na twee weken verwijdert 2com2 de mail van hun server. Jouw mail staat ook op de harde schijf van mijn eigen desktop computer. De mailberichten bewaar ik zolang dat nodig is voor onze samenwerking. Daarna, na het afsluiten van een klus of dossier, bewaar ik klant- en dossiergegevens nog vijf jaar. Deze termijn verleng ik naar maximaal twintig jaar in gevallen waarin mijn aansprakelijkheid ter discussie staat. Verder bewaar ik administratieve gegevens standaard zeven jaar.
 

Beveiliging
Ik maak zelden fysieke kopieën van jouw persoonsgegevens. Jouw persoonsgegevens zijn alleen toegankelijk via hiervoor genoemde software en zijn beveiligd met een wachtwoord. Ik geef géén persoonsgegevens aan derden, tenzij dat verplicht is op grond van de wet. Alle apparaten die ik gebruik om jouw gegevens te openen zijn zelf ook vergrendeld met een wachtwoord en/of vingerafdruk.
 

Mijn website
Je bezoek aan mijn website is beveiligd door een SSL certificaat. Jouw verbinding is privé. Je herkent dit aan het groene slotje voor de URL. Op mijn website www.cateringdekorenbloem.nl staan geen cookies. 
 

Wijziging privacy verklaring
Als ik in de toekomst iets ga veranderen aan deze verklaring, vind je dat terug op mijn website. De nieuwste informatie is steeds op onze samenwerking van toepassing.


Bezwaar of meer informatie?
Je kunt bij je gegevens inzien, en vragen om aanpassing of verwijdering. Als je daarna niet tevreden bent over de manier waarop ik met jouw gegevens omga, kun je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

bottom of page